Masz temat? Zadzwoń!!! 506 200 102

Absolutorium dla burmistrza Margonina ze skandalem w tle

Zdjęcie aktualności Absolutorium dla burmistrza Margonina ze skandalem w tle fot. WRFM

Pierwsza po serii zdalnych obrad sesja rady miejskiej w Margoninie nie była wzorem merytorycznej dyskusji. Przeprowadzono procedurę zmierzającą do udzielenia absolutorium burmistrzowi Januszowi Piechockiemu. Po wysłuchaniu raportu z wykonania budżetu pozytywnie ocenionego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu oraz komisję rewizyjną radni 15 głosami „za” oraz trzema „przeciw” podjęli uchwałę aprobującą finansowe poczynania włodarza.


To był początek burzliwych obrad. Wągrowiecki Portal WRC opisuje spór, który toczył się później o słowa radnego Tomasza Gorkowskiego nota bene eks kandydata na burmistrza, porównujące Margonin do obozu koncentracyjnego Auschwitz. W wyniku utarczki słownej przewodniczący rady wyłączył mikrofon oburzonemu włodarzowi.


Radny Gorkowski był jednym z grona głosujących przeciwko udzieleniu Piechockiemu absolutorium. Kiedy doszło do dyskusji o stanie mienia gminy jakoby porównał obojętność i milczenie radnych wobec poczynań władz do okoliczności, które sprzyjały powstaniu obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Zapytany rajca na łamach wągrowieckiego portalu wyjaśnił, że jego słowa nie porównywały miasta do obozu, ale były analogią do słów byłego więźnia Auschwitz Mariana Turskiego wygłoszonych podczas obchodów 75 rocznicy wyzwolenia obozu.


Gorkowski zarzucał władzom Margonina oraz burmistrzowi, że dzielą ludzi na lepszych i gorszych. Dowodem miał być brak zaproszenia dla niego, dwóch radnych oraz kilku dyrektorów jednostek organizacyjnych na spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą kiedy ten odwiedził Margonin. Rajcy nie spodobało się także dyskryminowanie właścicieli Alpakolandu chociaż ci promują miasto.
Sugestie wywołały natychmiastową ostrą dyskusję oraz emocjonalną reakcję burmistrza, który ogłosił wszem i wobec, że Gorkowskiemu nigdy już nie poda ręki.

(Cezary Kucharski)