Masz temat? Zadzwoń!!! 506 200 102

Powiat chodzieski otrzyma fundusze na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz rozbudowę WTZ-ów

Zdjęcie aktualności Powiat chodzieski otrzyma fundusze na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych  oraz rozbudowę WTZ-ów fot. WRFM

Powiat chodzieski złożył wnioski o dofinansowanie dwóch projektów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Oba zostały rozpatrzone pozytywnie.

Pierwszy projekt dotyczy zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Samochód zakupi Miasto i Gmina Margonin, a przekaże go w użytkowanie Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Kwota dofinansowania to prawie 60 tys.

zł. Drugie zadanie, to rozbudowa Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chodzieży. Beneficjentem będzie Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy w Chodzieży, która otrzyma na ten cel 160 tys. zł.

Oba wnioski dofinansowano w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami. W najbliższych miesiącach podpisane zostaną stosowne umowy.

(Alicja Tylkowska)