Masz temat? Zadzwoń!!! 506 200 102

Straż Miejska z Mogilna w trosce o ekologię prowadzi na terenie gminy liczne kontrole, zarówno w mieście jak i na terenach wiejskich

Zdjęcie aktualności Straż Miejska z Mogilna w trosce o ekologię prowadzi na terenie gminy  liczne kontrole, zarówno w mieście jak i na terenach wiejskich fot. WRFM

Straż Miejska z Mogilna w trosce o ekologię prowadzi na terenie gminy liczne kontrole, zarówno w mieście jak i na terenach wiejskich. Kontrolują pojemniki i zbiorniki, umowy na odbiór nieczystości a nawet zależność zużytej wody do ilości odstawionych ścieków. Eliminują niewłaściwe zachowania i przypominają, że zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogilno właściciele nieruchomości są zobowiązani są do zachowania takiej częstotliwości wywozu aby uniemożliwiała ona wypływ nieczystości ze zbiornika, przy czym z nieruchomości zamieszkałych nie rzadziej niż raz na kwartał. Za niestosowanie się do powyższych zasad strażnik miejski może nałożyć na właściciela posesji grzywnę w wysokości od 20 do 500 zł, gdy sprawa trafi do sądu kara może wzrosnąć nawet do 5000 zł.

O szczegółach Sylwia Wysocka.