Masz temat? Zadzwoń!!! 506 200 102

W Chodzieży rusza pomoc osobom, którym grozi eksmisja

Zdjęcie aktualności W Chodzieży rusza pomoc osobom, którym grozi eksmisja fot. Pixabay

Władze Chodzieży wyciągają pomocną rękę do osób zalegających z czynszem. Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej wprowadza działanie pod nazwą „Program pomocy osobom i rodzinom zagrożonym eksmisją”. Najemcy, którzy zalegają z płatnościami za czynsz będą mogli w łatwiejszy sposób wyjść z zadłużenia. Dotyczy to jednak tych, którzy nie otrzymali jeszcze nakazu eksmisji. Cel programu to pomoc zajmującym lokale i ich rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, w utrzymaniu dotychczas zajmowanych lokali; zapobieganie eksmisji i bezdomności czy zmobilizowanie do terminowego wnoszenia bieżących opłat za korzystanie z lokalu. Program przewiduje dwie formy pomocy: udzielenie ulg w spłacie wierzytelności i umorzenie wierzytelności w części obejmującej 80 %, 50% lub 30%.

O umorzenie wierzytelności w części obejmującej 80 % mogą ubiegać się dłużnicy, których średni dochód w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza wysokości 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 75 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. O umorzenie wierzytelności w części obejmującej 50 % mogą ubiegać się dłużnicy, których średni dochód w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 137 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i nie przekracza 100 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. O umorzenie wierzytelności w części obejmującej 30 % mogą ubiegać się dłużnicy, których średni dochód w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i nie przekracza 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. Dłużnik zobowiązany będzie spłacić pozostałą część wierzytelności w okresie nie dłuższym niż:

  • 24 miesiące - w przypadku gdy ogółem wierzytelność wynosi ponad 50.000 zł,
  • 12 miesięcy - w przypadku gdy ogółem wierzytelność wynosi ponad 20.000 zł,
  • 6 miesięcy - w przypadku gdy ogółem wierzytelność wynosi ponad 5.000 zł,

W czasie spłaty wierzytelności, opłaty za korzystanie z lokalu muszą być wnoszone na bieżąco i w pełnej wysokości. Oddłużenie na zasadach określonych w programie nastąpi po spełnieniu przez dłużnika wszystkich warunków wynikających z zawartego porozumienia.

Ulga w spłacie wierzytelności polegać może na rozłożeniu spłaty wierzytelności na raty - maksymalnie  na okres 10 lat. W przypadku spłaty przez dłużnika określonych wierzytelności, w ratach rozłożonych maksymalnie na 2 lata, odsetki za zwłokę będą podlegały umorzeniu. W przypadku, gdy na wierzytelność składają się odsetki za zwłokę w płatności opłat za korzystanie z lokalu oraz nieuregulowane koszty dochodzenia roszczeń, jednorazowa spłata tych kosztów oraz 20% odsetek spowoduje umorzenie pozostałej części odsetek.

Wnioski o przystąpienie do Programu dostępne będą w siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież przy ul. Młyńskiej 3 w Chodzieży oraz na stronie http://www.mzgmchodziez.naszaplacowka.pl/dokumenty/wniosek-program-abolicja

 

(Maciej Januchowski/ MZGM w Chodzieży)

W przypadku niedotrzymania przez dłużnika warunków określonych w porozumieniu cała wierzytelność pozostała do spłaty stanie się natychmiast wymagalna.