Masz temat? Zadzwoń!!! 506 200 102

Będą walczyć o stan wody w wielkopolskich jeziorach

Na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat poziom wody w jeziorach położonych na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego obniżył się o kilka metrów - od 1 m do blisko 6 m. W efekcie na obszarze Parku sumaryczna powierzchnia jezior uległa zmniejszeniu o blisko 600 ha. Przeliczając to na objętość wody ubytek ten sięgnął blisko 40 mln m3. Towarzyszyło mu wyschnięcie cieków oraz zanik mniejszych zbiorników wodnych i mokradeł. Wśród akwenów o największych spadkach wody należy wymienić jeziora: Wilczyńskie, Suszewskie, Kownackie (Mrówieckie), Wójcińskie, Ostrowskie i Budzisławskie, położone w północno-wschodniej części rynny powidzko-ostrowskiej. Mniejsze spadki poziomu wody, choć też bardzo znaczące, zaobserwowano także na jeziorach położonych dalej na zachód i południe od już wymienionych.


Konsekwencją tych zmian są, obok wyraźnego cofnięcia się linii brzegowej jezior, znaczące zmiany w strukturze roślinności przybrzeżnej i podwodnej. Negatywne skutki tych przeobrażeń rzutują również na rozwój turystyki w regionie, która jest jednym z głównych źródeł dochodu dla okolicznych gmin.


Niezbędne jest zatem podjęcie działań zapobiegających dalszej degradacji jezior. Dlatego z inicjatywy posłanki Pauliny Hennig-Kloski, w Sejmie został powołany Zespół Parlamentarny ds. Ochrony Pojezierzy Wielkopolskich. „Walka z ubytkiem wody w wielkopolskich jeziorach oraz występującą w naszym regionie suszą hydrologiczną była jednym z ważniejszych punktów mojej kampanii wyborczej. Obiecałam, że do końca 2019 roku powołam zespół, który podejmie to trudne wyzwanie i się udało. Zebrałam, też grono doskonałych ekspertów z dziedziny hydrologii, którzy chcą nas wesprzeć w pracach. Co bardzo ważne, są to osoby, które znają nasze problemy, bo od lat zajmują się Pojezierzem Wielkopolskim w tym Pojezierzem Gnieźnieńskim” – powiedziała na konferencji prasowej posłanka Paulina Hennig-Kloska.


W skład zespołu weszło 15 parlamentarzystów reprezentujących wszystkie kluby parlamentarne, w tym gnieźnieńscy parlamentarzyści senator Paweł Arndt oraz poseł Tadeusz Tomaszewski. Zaproszenia do wspólnej pracy na rzecz Pojezierza Gnieźnieńskiego nie przyjął zaś poseł Zbigniew Dolata. Chęć współpracy deklaruje też wielu samorządowców w tym wójt Powidza Jakub Gwit, który jest też przewodniczących zarządu Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Celem powołanego Zespołu jest wspieranie oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony Pojezierzy Wielkopolskich oraz opracowanie planu hydrologicznego dla regionu, który stepowieje.


Na pierwszym swoim posiedzeniu członkowie zespołu wybrali przewodniczącą, którą została gnieźnieńska posłanka.

(Małgorzata Urbaniak)