Masz temat? Zadzwoń!!! 506 200 102

Gmina Budzyń prowadzi uzupełniający nabór wniosków o przyznanie wsparcia dla rodzin popegeerowskich

Zdjęcie aktualności Gmina Budzyń prowadzi uzupełniający nabór wniosków o przyznanie wsparcia dla rodzin popegeerowskich fot. WRFM

Burmistrz Miasta i Gminy Budzyń ogłosił nabór uzupełniający wniosków o przyznanie wsparcia w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, którego celem jest wsparcie rodzin byłych pracowników PGR-ów w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz internetu. Nabór ogłoszono w związku z oszczędnościami, które powstały w wyniku postępowania przetargowego.

Mówił Piotr Jankowski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Budzyń.

Należy dodać, że do projektu mogą przystąpić tylko uczniowie, którzy w latach 2020-2022 nie otrzymali na własność, ani w drodze użyczenia sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowej, zwrotu kosztów, czy też dofinansowania zakupu. Osoby, które otrzymały wsparcie w zakupie sprzętu komputerowego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nie kwalifikują się do tego projektu. Wnioski można składać do 16 września w Urzędzie Miasta i Gminy Budzyń, w Biurze Obsługi Klienta. Na stronie urzędu można znaleźć szczegółowe informacje oraz linki umożliwiające wydruk koniecznych załączników.

(Alicja Tylkowska)