Masz temat? Zadzwoń!!! 506 200 102

Kolejne kroki w reaktywacji linii kolejowej Wągrowiec - Rogoźno i dalej do Czarnkowa

Zdjęcie aktualności Kolejne kroki w reaktywacji linii kolejowej Wągrowiec - Rogoźno i dalej do Czarnkowa fot. WRFM

W piątek (18.09) o godzinie 14.00 na stacji kolejowej w Rogoźnie Wlkp. nastąpi podpisanie „Porozumienia w sprawie podjęcia działań mających na celu wznowienie ruchu pasażerskiego na liniach kolejowych nr 236 Wągrowiec-Rogoźno-Bzowo Goraj i 390 Bzowo Goraj-Czarnków”. Dokument ten podpisany zostanie pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Jednostkami Samorządu Terytorialnego, które położone są wzdłuż odcinków obu linii kolejowych, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz właściciela bocznicy w Czarnkowie – Firmy „Steico.

Na mocy podpisywanego dokumentu strony podejmą działania zmierzające do przygotowania procesu inwestycyjnego na tej linii celem wznowienia ruchu pasażerskiego i zintensyfikowania towarowego. W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego Porozumienie podpisze Wicemarszałek Wojciech Jankowiak, z ramienia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Członek Zarządu Bogdan Bresch, a w imieniu pozostałych stron Porozumienia Andrzej Tadla – Burmistrz Czarnkowa.

W 2017 roku zainicjowana została współpraca pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszeniem Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” a pozostałymi JST, położonymi wzdłuż linii kolejowej Wągrowiec – Rogoźno – Czarnków, dotycząca możliwości wznowienia ruchu pasażerskiego. Uznano, że podstawowym elementem projektu jest istotne podniesienie parametrów technicznych połączenia - poprzez rewitalizację linii pomiędzy Wągrowcem a Czarnkowem. Wstępnym etapem było, wykonane w 2018 roku, opracowanie pn. „Analiza popytu na przewozy kolejowe pasażersko – towarowe na połączeniu aglomeracyjnym Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec”, jako element studium wykonalności.

„Wobec planowanego dalszego rozwoju infrastruktury kolejowej na terenie województwa, w ramach naboru do Programu uzupełniania regionalnej i lokalnej infrastruktury kolejowej Kolej + do 2028 roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego zgłosił między innymi projekt pod nazwą Rewitalizacja ciągu komunikacyjnego nr 236/390 Wągrowiec – Rogoźno – Czarnków. Projekt dotyczy rewitalizacji ok. 65 km jednotorowej, niezelektryfikowanej linii kolejowej pomiędzy Wągrowcem a Czarnkowem” – informuje Wicemarszałek Wojciech Jankowiak.  

Szacowany koszty realizacji projektu to 400 mln zł.  Podjęte zostały również przez samorząd województwa działania związane z możliwością pozyskania środków na wyżej wymienioną inwestycję w ramach nowego instrumentu finansowego - Krajowego Planu Odbudowy. 

(UM w Poznaniu)