Masz temat? Zadzwoń!!! 506 200 102

Mieszkańcy gminy Lipka w powiecie złotowskim nie chcą kompostowni materiałów biodegradowalnych na terenie byłego lotniska w Debrznie Wsi

Zdjęcie aktualności Mieszkańcy gminy Lipka w powiecie złotowskim nie chcą kompostowni materiałów biodegradowalnych na terenie byłego lotniska w Debrznie Wsi fot. WRFM

Mieszkańcy gminy Lipka w powiecie złotowskim nie chcą kompostowni materiałów biodegradowalnych na terenie byłego lotniska w Debrznie Wsi. Takową chce budować firma Eko Erde z podwarszawskich Marek. Reagując na petycje kilku tysięcy mieszkańców i opinie miejscowych biznesmenów wójt Przemysław Kurdzieko i radni wydali niekorzystną dla inwestora decyzję środowiskową.

Zdaniem samorządowców wniosek Eko Erde o wydanie decyzji środowiskowej jest nierzetelny w stwierdzeniu o nie generowaniu przez kompostownię konfliktów społecznych oraz niemierzalności odorowych zapachów. Takiej opinii zaprzecza jak twierdzi włodarz Lipki jeden ze szczecińskich instytutów. Gmina wystąpiła o pomiar, powoła biegłego i stworzy kontrraport środowiskowy, co będzie realizacją prośby Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Ta instytucja wcześniej uwzględniła odwołanie podwarszawskiego inwestora i sugeruje przygotowanie kontr raportu. Przedstawiciel Eko Erde i doradca do spraw ochrony środowiska Andrzej Dworzak na lokalnym portalu społecznościowym poinformował, że firma spełniła wszelkie prawne wymagania. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wody Polskie oraz Sanepid nie miały zastrzeżeń do przedstawionej dokumentacji. Zdaniem doradcy firma kompostuje pod dachem, co zapobiega zapachowej uciążliwości. Gminni rajcy aby zabezpieczyć się przed budową kompostowni chcą opracować strategię rozwoju na najbliższe lata. Szczególnie ma dotyczyć terenu po byłym lotnisku, które zgodnie z ich wolą powinno służyć jako teren rekreacyjny. W takim przypadku kompostownia pozostanie w sprzeczności z uchwaloną strategią.

(Cezary Kucharski)