Masz temat? Zadzwoń!!! 506 200 102

Od kiedy można składać PIT 37 online?

Zdjęcie aktualności Od kiedy można składać PIT 37 online? fot. materiały prasowe

W pierwszych tygodniach nowego roku podatnicy otrzymują od pracodawców i zleceniodawców formularze PIT. Wiele osób chce jak najszybciej złożyć deklarację do Urzędu Skarbowego. Ustawodawca wskazał jednak dokładną datę, od kiedy można składać formularze PIT. Sprawdź, kiedy należy przekazać PIT-37 i co stanie się, gdy nie dotrzymamy tego terminu?

 

PIT-37 - jak złożyć deklarację? 

Formularz PIT-37 przekazać można w sposób tradycyjny lub wysłać przez internet. Składając papierowy egzemplarz musimy udać się osobiście do placówki Urzędu Skarbowego lub wysłać go pocztą. Jeżeli decydujemy się na tą metodą warto zrobić to z wyprzedzeniem. Im bliżej końca terminu na złożenie deklaracji, tym większe kolejki w placówkach urzędów. 

Dużo wygodniejszym rozwiązaniem jest złożenie deklaracji przez internet. Można to zrobić poprzez programy do PIT 37 Online, dzięki którym wyliczymy należny podatek lub ewentualną kwotę zwrotu. Formularze dostępne są w każdej chwili i w każdym miejscu. Niezbędny jest jedynie dostęp do internetu. 

PIT-37 - dla kogo? 

Do złożenia deklaracji PIT-37 zobowiązani są podatnicy rozliczający swoje dochody za pośrednictwem płatników. Dotyczyć będzie to przede wszystkim zatrudnionych na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych (zleceń, umów o dzieło), a także świadczeniobiorcy pobierający zasiłki np. chorobowe lub macierzyńskie. Na formularzu PIT-37 nie rozliczają się natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą. 

PIT 37 - najważniejsze terminy 

Do kiedy złożyć PIT? 

Czas na złożenie deklaracji PIT-37, co do zasady, jest do 30 kwietnia. W tym roku, ze względu na to, że termin ten upływa w sobotę, czas na wysłanie deklaracji wydłużony jest do poniedziałku 2 maja. Jeżeli należy nam się zwrot podatku warto pospieszyć się z wysłaniem deklaracji. Im wcześniej wyślemy formularz, tym szybciej możemy spodziewać się zwrotu podatku. 

Kiedy można złożyć PIT-37? 

Kiedy możemy wysłać PIT? Według przepisów ustawy o podatku od osób fizycznych czas na to mamy od 15 lutego. Zgodnie z art. 45 ustawy: "podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym." 

Jeśli sporządzimy i wyślemy naszą deklarację przed 15 lutego i tak będzie ona traktowana, jakby wpłynęła w tym dniu. Tyczy się to zarówno formularzy przekazanych tradycyjnie, jak i elektronicznie. 

Terminy dla PIT-11 

Deklarację PIT-37 składamy na podstawie danych z PIT-11, lub PIT-40. Te otrzymujemy od pracodawcy, zleceniodawcy czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Płatnicy muszą sporządzić i przekazać formularze PIT do Urzędu Skarbowego w terminie do 31 stycznia. Do końca lutego PIT-11 należy przekazać pracownikowi. Może się więc okazać, że 15 lutego, pomimo rozpoczęcia przyjmowania deklaracji PIT-37 przez fiskusa, podatnik nie będzie jeszcze posiadał formularzy od pracodawcy. 

Co, jeśli we wskazanym terminie formularz nie zostanie przekazany? Pracodawcy muszą liczyć się ze sporą karą finansową. Niedostarczenie PIT-u w terminie jest wykroczeniem skarbowym i grozi za nie kara grzywny. Maksymalna grzywna wynosi do 180 stawek dziennych, których wysokość ustala sąd. 

(materiał partnera)