Masz temat? Zadzwoń!!! 506 200 102

Ostatnie absolutorium dla Starosty Gruszczyńskiego i jednocześnie pierwsze dla Budasza.

Zdjęcie aktualności Ostatnie absolutorium dla Starosty Gruszczyńskiego i jednocześnie pierwsze dla Budasza. fot. Magdalena Borowska

Choć Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w obecnym składzie funkcjonuje od 7 maja tego roku, to już odbyło się głosowanie o udzielenie absolutorium. Jednak dotyczy ono działalności w 2023 roku, czyli w rzeczywistości pracy poprzedniego składu, gdy funkcję starosty pełnił Piotr Gruszczyński. Mówi Tomasz Budasz obecny starosta gnieźnieński.

Absolutorium przyznaje się za prawidłowe wykonanie budżetu i jego rozliczenie finansowe. Przed głosowaniem radnym została przedłożona pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Budasz dostrzega także mnogość inwestycji poczynionych przez swojego poprzednika.

Odmiennego zdania jest Andrzej Kwapich radny Prawa i Sprawiedliwości, który tłumaczył, że w ocenie poprzedniego zarządu brał pod uwagę także odczucia mieszkańców. Samorządowiec analizował też, czy pieniądze były wydawane racjonalnie oraz zgodnie z odczuciami mieszkańców i na ich korzyść. Te kryteria nie spotkały się z pozytywną opinią, mówi Kwapich.

Jak zaznacza Kwapich, także działania w zakresie drogownictwa nie przemawiają na korzyść poprzedniego zarządu. Do powiatu należy ponad 600 dróg, a z wyliczeń radnego wynika, że w zeszłym roku położono 1 kilometr 250 metrów nowej drogi i wyremontowano półtora kilometra kładąc nową nawierzchnię bitumiczną, przy budżecie powiatowym sięgającym niemal 230 milionów złotych. Do słów i zarzutów Andrzeja Kwapicha bezpośrednio odniósł się Piotr Gruszczyński.

Pomimo że głosowanie nad udzieleniem absolutorium dotyczy oceny wykonania budżetu przez poprzedni zarząd, to udzielane jest obecnemu składowi. Za jego udzieleniem opowiedziało się osiemnaścioro radnych, pięcioro radnych PISu głosowało przeciwko.