Masz temat? Zadzwoń!!! 506 200 102

Powiat wągrowiecki zakupi 150 laptopów dla dzieci z pieczy zastępczej

Zdjęcie aktualności Powiat wągrowiecki zakupi 150 laptopów dla dzieci z pieczy zastępczej fot. WRFM

Wągrowieckie starostwo powiatowe przystąpiło do programu pod nazwą „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”. Projekt jest finansowany przez budżet państwa z pomocą funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Umowę o wartości ponad 460 tysięcy złotych sygnowali starostowie Tomasz Kranc oraz Michał Piechocki.


Projekt dotyczy podopiecznych pieczy zastępczej, czyli rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, które realizują szkolny obowiązek dla uczniów w wieku od siódmego do 25 roku życia. Otrzymają w użyczenie i nieodpłatnie 151 nowych laptopów z pełnym oprogramowaniem. Sprzęt zostanie wykorzystany do zdalnego nauczania. Ponadto placówki dostaną maseczki, rękawiczki, a także płyny dezynfekcyjne.


Sprzęt komputerowy zostanie przekazany na czas trwania projektu, czy pięć lat poinformowała Wasze Radio FM Edyta Owczarzak dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które bezpośrednio realizuje projekt. Później jeżeli nie będzie innych zaleceń komputery pozostaną w pieczy zastępczej.

(Cezary Kucharski)