Masz temat? Zadzwoń!!! 506 200 102

Radni gminy wiejskiej Wągrowiec jednogłośnie zatwierdzili budżetowe dochody i rozchody na przyszły rok

Zdjęcie aktualności Radni gminy wiejskiej Wągrowiec jednogłośnie zatwierdzili budżetowe dochody i rozchody na przyszły rok fot. WRFM

Radni gminy wiejskiej Wągrowiec jednogłośnie zatwierdzili budżetowe dochody i rozchody na przyszły rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na najbliższe jedenaście lat. Projekt przedstawił wójt Przemysław Majchrzak.


Gminne dochody kształtują się na poziomie około 63,5 miliona złotych. Zaplanowano wydanie ponad 68 milionów w tym mniej więcej dziewięć i pół to wydatki majątkowe.


W ich ramach będą kontynuowane zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Łekno oraz Tarnowo Pałuckie. Przebudowana będzie ulica Klonowa w Kobylcu i dojazdowa do rolnych gruntów w Potulicach Wykonana zostanie techniczna dokumentacja na budowę drogi z Wiatrowa do Wiatrowa Las.
W Kamienicy powstanie rekreacyjna wiata. W Dąbkowicach wyremontowane zostaną lokale mieszkalne. Zaplanowano przebudowę i termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Żelicach. Podstawówka w tejże miejscowości zyska nowy kocioł centralnego ogrzewania, a kotłownia będzie zmodernizowana. Modernizacja czeka świetlicę w Ochodzy. Tamtejszy i pozostałe gminne place zabaw będą doposażone.


Znalazły się pieniądze na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Zbudowane zostaną ośrodki edukacji ekologicznej i rozbudowane edukacyjne ścieżki.


Gmina otrzymała dofinansowanie z pieniędzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, a także Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

(Cezary Kucharski)