Masz temat? Zadzwoń!!! 506 200 102

Radni miasta i gminy Gołańcz podjęli uchwałę, która zatwierdza plan samorządowych dochodów i rozchodów finansowych

Zdjęcie aktualności Radni miasta i gminy Gołańcz podjęli uchwałę, która zatwierdza plan samorządowych dochodów i rozchodów finansowych fot. WRFM

Radni miasta i gminy Gołańcz podjęli uchwałę, która zatwierdza plan samorządowych dochodów i rozchodów finansowych. Od stycznia bieżącego roku wiadomo, że do budżetu powinno wpłynąć 43 908 700 złotych. Z tego bieżące dochody są o 107 000 niższe. Resztę stanowią majątkowe. Wydatki zaplanowano na 44 548 700 zł, ale majątkowe to 3 380 000. Deficyt w kwocie 640 tysięcy zostanie pokryty z wolnych środków.

Radni zaakceptowali limit na kredyty i pożyczki w kwocie 2,5 mln zł. Jest to jednocześnie zabezpieczenie na pokrycie ewentualnego przejściowego deficytu budżetowego. Burmistrz może zaciągać zobowiązania finansowe bez dodatkowego uzgodnienia z radnymi na sumę siedmiu milionów. Utworzono 240 tysięczną rezerwę ogólną oraz 145 tysięczną celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Mówił burmistrz Mieczysław Durski.

Samorządowcy nadal finansują miejsko-gminne becikowe w kwocie 1000 złotych na każde urodzone dziecko. Na zabiegi rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych wyasygnowano 100 tys. zł. Są także dotacje dla koła emerytów i rencistów oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przeznaczono pieniądze na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie. Rok temu zaszczepiło się 200 osób. Tym razem wyasygnowano je dla seniorów 65 plus. W twardych projektach realizowane będą zadania drogowe oraz wymiana oświetlenia na ledowe. Lwia część tegorocznych samorządowych dochodów, czyli 12 899 541 zł przeznaczona jest na oświatę. Oprócz ministerialnej dotacji miasto i gmina wyda z własnej kasy wyda na ten cel 3 783 750 zł. Prawie 78 procent pochłaniają płace pracowników oświatowych.