Masz temat? Zadzwoń!!! 506 200 102

Radni Wągrowca i Burmistrz złożyli oświadczenia majątkowe. Co się w nich znajduje?

Zdjęcie aktualności Radni Wągrowca i Burmistrz złożyli oświadczenia majątkowe. Co się w nich znajduje? fot. WRFM

Oświadczenia majątkowe osób piastujących najwyższe stanowiska w Wągrowcu, to lektura bardzo zajmująca. Z niej dowiadujemy się o zarobkach, majątkach, jakie posiadają, wysokości oszczędności, a nawet o zobowiązaniach finansowych z danego roku. Warto dodać, że dane te są jawne, a złożenie oświadczenia jest obowiązkowe. Zatem kto w miejskim samorządzie może pochwalić się największym majątkiem?

Oszczędności na kwotę prawie 93 tys. zł, dom o wartości 400 tys. zł oraz kredyty w wysokości ponad 82 tys. zł, to tylko niektóre elementy oświadczenia burmistrza Wągrowca, Jarosława Berendta. Wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim burmistrza wynosi 130 086,35 zł brutto rocznie. Niewiele mniejsze zarobki osiąga radny Dariusz Bąk. Na jego konto, z tytułu zatrudnienia wpływa 109 340,53 zł miesięcznie, do czego dodać należy dietę radnego w wysokości 8879,85 zł. Pozostały majątek stanowią 3 działki: rolnicza, pod budynkiem i budowlana, stanowiąca współwłasność. Wartość działek, to ok. 160 tys. zł. Niewątpliwym liderem w liczbach jest radny Jerzy Bucholc. Wartość posiadanych dóbr ziemskich to ponad 300 tys zł. Dochód, to działalność gospodarcza 82 294,24 zł, przy przychodzie 650 366,54 zł, dieta radnego - 6 750,66 zł oraz emerytura w wysokości 31 714,88 zł.

Ale nie tylko panowie na stanowiskach radnych mogą pochwalić się sporymi kwotami. Radna Danuta Kaniewska ze stosunku pracy przyjmuje 81 563,93 zł, a z tytułu bycia radną otrzymuje dietę w wysokości 8 131,56 zł. Dodatkowo posiada działki, na których stoją domy. Wartość działek, to ok. 60 tys. zł. Działki są we wspówłasności, jak i dwa domy na nich stojące oraz dwa mieszkania - ich ogólna wartość, to ok. 800 tys. zł. To kwoty tylko niektórych miejskich samorządowców. Wszystkie oświadczenia opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, do którego dostęp jest publiczny.

(Alicja Tylkowska)