Masz temat? Zadzwoń!!! 506 200 102

Rusza remont generalny przepompowni ścieków w Wągrowcu

Zdjęcie aktualności Rusza remont generalny przepompowni ścieków w Wągrowcu fot. UM Wągrowiec

Właśnie rusza modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków przy ulicy Klasztornej wraz z modernizacją i przebudową kolektorów tłoczonych przebiegających wzdłuż ulic Klasztornej, Skockiej i 11 Listopada w Wągrowcu. W magistracie została podpisana umowa pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji a grudziądzką firmą Melbud. S.A. Spółka wykona wszystkie te zadania za 14,5 miliona złotych. Firma Melbud SA, która wygrała przetarg na realizację tych robót jest znanym i doświadczonym wykonawcą robót budowlano-montażowych w branży sanitarnej, hydrotechnicznej i melioracyjnej. Specjalizuje się m.in. w wykonawstwie oczyszczalni ścieków, pompowni przeciwpowodziowych oraz wysypisk komunalnych, kanalizacji i wodociągów. Zgodnie z umową zakończenie prac związanych z modernizacją przepompowni centralnej powinno nastąpić do końca sierpnia 2022 r. Prace wykonane przez firmę są elementem projektu pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu, na które władze miasta otrzymały ponad 40 milionów złotych dotacji.

(opr. Maciej Januchowski)