Masz temat? Zadzwoń!!! 506 200 102

W Turze odsłonięto tablicę informującą o istnieniu tam obozu jenieckiego

Zdjęcie aktualności W Turze odsłonięto tablicę informującą o istnieniu tam obozu jenieckiego fot. szubinpowcamps.org

W czwartek w Turze w gminie Szubin została odsłonięta tablica informująca o istnieniu w miejscowości obozu jenieckiego Stalag XXIB/H. W imieniu mieszkańców odsłonięcia tablicy umieszczonej na jednym w byłych obozowych budynków dokonał jeden z najstarszych mieszkańców Turu i jednocześnie świadek pamiętający czasy, gdy w centrum wsi w budynkach dawnej mleczarni i zbudowanych przez jeńców barakach przetrzymywani byli jeńcy alianccy. Inicjatorem i organizatorem upamiętnienia było Stowarzyszenie Rozwoju Wsi NASZ TUR we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Upamiętnienia Obozów Jenieckich w Szubinie oraz Urząd Miejski w Szubinie, Muzeum Ziemi Szubińskiej i Szubiński Dom Kultury. Działanie zostało sfinansowane ze środków Powiatu Nakielskiego w ramach przyznanego Stowarzyszeniu w 2020 r. grantu na wykonywanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pod nazwą „Kultura i sztuka 2020”. W centrum wsi stanęły także dwujęzyczne dwie tablice informacyjne przedstawiające zarys dziejów obozu ilustrowany fotografiami udostępnionymi przez krewnych byłych jeńców. Obóz utworzyli w centrum wsi naziści pod koniec 1940 roku. Osadzeni zostali w nim podoficerowie i szeregowi. W obozie zlokalizowanym w Turze, jego filii w Szubinie oraz licznych komandach roboczych rozproszonych w regionie przetrzymywano łącznie ponad cztery tysiące jeńców, głównie brytyjskich, a także francuskich oraz, po niemieckiej agresji na Jugosławię, także grupę jeńców serbskich. W październiku 1941 roku jeńcy zostali przeniesieni do dużego Stalagu XXI D w Poznaniu a opuszczone zabudowania mleczarni zostały następnie przeznaczone na niewielką wytwórnię łożysk, utworzoną w ramach niemieckiego programu rozpraszania produkcji przemysłowej po niewielkich ośrodkach celem zabezpieczenia ich w ten sposób przed skutkami alianckiej ofensywy bombowej.

(źródło: UM Szubin)