Masz temat? Zadzwoń!!! 506 200 102

Wągrowiecki szpital powiatowy bierze udział w programie TOP SOR

Zdjęcie aktualności Wągrowiecki szpital powiatowy bierze udział w programie TOP SOR fot. Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Wągrowiecki szpital powiatowy bierze udział w programie TOP SOR, który sprawdza działanie sytemu obsługi pacjentów na oddziałach ratunkowych. Aktualnie jest wdrażany w całym kraju, a placówka w Jakubowym Grodzie ma przywilej być jedną z pierwszych w gronie kilkunastu pilotażowych.


W lipcu zainstalowano niezbędny sprzęt w zakresie infrastruktury technicznej. Aktualnie dostarczane są urządzenia medyczne. W pierwszym etapie to ultra nowoczesny mobilny monitor pacjenta z dotykowym ekranem. Już znajduje się na wyposażeniu wągrowieckiego oddziału ratunkowego.


Urządzenie pokazuje wyniki pomiaru parametrów życiowych badanego w zaawansowanym zakresie np. EKG, kapnografii (pomiaru rejestrującego zawartość dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu) czy temperatury. Ma również moduł inwazyjnego monitorowania ciśnienia oraz zaimplementowane narzędzia wspomagania decyzji klinicznych, czyli uczenia maszynowego i widzenia komputerowego.
Skutkiem wdrożenia systemu jest poprawa bezpieczeństwa pacjentów, a także komfortu pracy personelu medycznego.

(Cezary Kucharski)