Masz temat? Zadzwoń!!! 506 200 102

Województwo kujawsko – pomorskie zerwało umowy z partnerami z Rosji i Białorusi

Zdjęcie aktualności Województwo kujawsko – pomorskie zerwało umowy z partnerami z Rosji i Białorusi fot. Szymon Zdziebło dla UMWKP

Rozwiązaniem umów o współpracy międzyregionalnej z rosyjskimi obwodami nowgorodzkim i smoleńskim oraz białoruskim obwodem mohylewskim zakończyła się kolejna nadzwyczajna sesja sejmiku województwa związana z wojną toczącą się za wschodnią granicą naszego kraju. Solidarni z Ukrainą Radni głosowali nad uchwałami jednogłośnie.

Mówiła przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Elżbieta Piniewska.

Podczas pierwszego nadzwyczajnego posiedzenia sejmiku województwa radni przyjęli stanowisko, w którym stanowczo potępili zbrodniczą agresję Rosji na Ukrainę i zadeklarowali, że samorząd województwa kujawsko-pomorskiego oraz podległe mu instytucje udzielą wszelkiej niezbędnej pomocy obywatelom Ukrainy zmuszonym do opuszczenia ojczyzny z powodu działań wojennych. Samorząd województwa uruchomił 2 miliony złotych z własnej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na pomoc walczącej Ukrainie oraz ukraińskim uchodźcom wojennym trafiającym do naszego regionu. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego działa sztab kryzysowy, który koordynuje zintegrowaną, kompleksową pomoc obywatelom ogarniętego pożogą sąsiedniego kraju.

(UMWKP)