Masz temat? Zadzwoń!!! 506 200 102

Zakończył się trzeci etap prac przy wodociągu w Sławicy. Zadanie dofinansowano w ramach Programu Inwestycji Strategicznych

Zdjęcie aktualności Zakończył się trzeci etap prac przy wodociągu w Sławicy. Zadanie dofinansowano w ramach Programu Inwestycji Strategicznych fot. UMiG Skoki

5349 m rur wodociągowych i 251 szt. przyłączy o łącznej długości blisko 1 725 m w granicy pasa drogowego wykonano w Sławicy. Wykonawca, czyli Zakład Instalacji Sanitarnych z Bliżyc, zrealizował to zadanie w czasie, jaki zakładano na jego wykonanie. Był to trzeci etap prac przy wodociągu w Sławicy, które mogły być zakończone dzięki dotacji z rządowego projektu "Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych", Dotacja wyniosła prawie 807 tys. złotych - co stanowi 95% zakładanego budżetu na to przedsięwzięcie.

Mówił Adam Zdanowski z Referatu Inwestycji i Infrastruktury w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki.

Jeśli właściciele posesji zdecydują już o przyłączeniu do sieci muszą ten fakt zgłosić do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach, który, po wydaniu warunków technicznych na dalszą budowę przyłącza dostarczy również wodomierz. Zostanie również zawarta umowa na dostawę wody z sieci miejskiej.

(Alicja Tylkowska)