Masz temat? Zadzwoń!!! 506 200 102

Złożenie wniosku o 300 plus do końca sierpnia gwarantuje wypłatę do 30 września

Zdjęcie aktualności Złożenie wniosku o 300 plus do końca sierpnia gwarantuje wypłatę do 30 września fot. WRFM

Złożenie wniosku o świadczenie z programu "Dobry start" do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Według najnowszych danych ZUS rodzice złożyli ok. 2,9 mln wniosków o "Dobry start" obejmujących 4,1 mln dzieci. Uprawnionych do tego świadczenia jest około 4,4 mln dzieci.

O wyprawkę szkolną można ubiegać się od 1 lipca do 30 listopada, jednak złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach – we wrześniu, październiku lub listopadzie – to pieniądze trafią na konto w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku. Świadczenie "Dobry start" przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami – do 24 lat. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka.

Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. W ramach programu rodzice – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł np. na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom i pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych i w innych placówkach edukacyjnych. Wniosek można złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną i przez portal Emp@tia.