Masz temat? Zadzwoń!!! 506 200 102

Zmiany w Radzie Społecznej wągrowieckiego ZOZ-u. Wojewoda wprowadził swojego kolegę z PiS-u

Zdjęcie aktualności Zmiany w Radzie Społecznej wągrowieckiego ZOZ-u. Wojewoda wprowadził swojego kolegę z PiS-u fot. wir.org.pl

Zmiany w Radzie Społecznej wągrowieckiego ZOZ-u. Decyzją wojewody wielkopolskiego jego przedstawicielem został Dariusz Eitner. Wprowadzenie nowego członka rady odbyło się podczas wtorkowego posiedzenia. Tym samym Eitner zastąpił Marię Krupecką. Zmiany te zostały przyjęte również poprzez uchwałę na sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. Dariusz Eitner jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Od 2016 roku jest kierownikiem biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wągrowcu.

Na posiedzeniu rady przedstawione zostało sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego ZOZ w Wągrowcu za rok 2020. Podjęta została również uchwała w sprawie zaopiniowania sprawozdania z realizacji planu finansowego, w tym inwestycyjnego za rok 2020. Główna Księgowa przedstawiła informację o wstępnym wyniku finansowym za I kwartał 2021 roku. Omówiono ponadto realizację prac modernizacyjnych i inwestycyjnych w ZOZ.

Na koniec posiedzenia, w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego w sprawie wskazania nowego przedstawiciela do Rady Społecznej ZOZ w Wągrowcu, Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc wraz z Dyrektorem ZOZ dr. Przemysławem Burym podziękowali Marii Krupeckiej za wieloletnią pracę w radzie, za zaangażowanie, wielkie serce oraz za rzetelne i sumienne wypełnianie obowiązków. 

Maria Krupecka była Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Obecnie jest Pełnomocnikem Wojewody ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych Radca wojewody w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

(Maciej Januchowski/ Starostwo Powiatowe w Wągrowcu)