Masz temat? Zadzwoń!!! 506 200 102

Patronat medialny

 1. O przyznaniu Patronatu Medialnego Waszego Radia FM nad danym wydarzeniem decyduje kolegium redakcyjne, po wstępnej prośbie Wnioskującego.

 2. Przyznanie Patronatu Medialnego jest równoznaczne z akceptacją przez Wnioskodawcę zobowiązań do:
  • zamieszczenia na wszystkich drukach, materiałach promocyjnych i stronie internetowej wydarzenia logotypu Waszego Radia FM;
  • przesyłania do akceptacji wszelkich materiałów zawierających logotyp Waszego Radia FM na adres: info@waszeradiofm.pl ;
  • ekspozycji, w trakcie wydarzenia, ustalonych materiałów reklamowych Waszego Radia FM (żagiel/banner/flaga/tablica/balon);
  • odebranie z siedziby Waszego Radia FM (ul. Przemysłowa 7A), bądź dostarczenie osobiste przez redakcję, ustalonych materiałów reklamowych i oddania ich najpóźniej do 3 dni roboczych po zakończeniu objętego patronatem wydarzenia; 
  • odpowiedzialności materialnej za odebrane materiały reklamowe, a w przypadku ich zniszczenia/uszkodzenia/zgubienia do pokrycia kosztów ich naprawy;

 3. Zobowiązania Waszego Radia FM, jako Patrona Medialnego:
  • zamieszczenia na wszystkich drukach, materiałach promocyjnych i stronie internetowej wydarzenia logotypu Waszego Radia FM;
  • przesyłania do akceptacji wszelkich materiałów zawierających logotyp Waszego Radia FM na adres: info@waszeradiofm.pl ;
  • ekspozycji, w trakcie wydarzenia, ustalonych materiałów reklamowych Waszego Radia FM (żagiel/banner/flaga/tablica/balon);
  • odebranie z siedziby Waszego Radia FM (ul. Przemysłowa 7A), bądź dostarczenie osobiste przez redakcję, ustalonych materiałów reklamowych i oddania ich najpóźniej do 3 dni roboczych po zakończeniu objętego patronatem wydarzenia;
  • odpowiedzialności materialnej za odebrane materiały reklamowe, a w przypadku ich zniszczenia/uszkodzenia/zgubienia do pokrycia kosztów ich naprawy;

 4. Wszelkie specyfikacje dotyczące materiałów przeznaczonych do publikacji na stronie Waszego Radia FM (plików tekstowych, plików graficznych oraz plików video) zostaną podane do informacji Wnioskodawcy po zatwierdzeniu Patronatu Medialnego przez Wasze Radio FM.