Masz temat? Zadzwoń!!! 506 200 102

Gmina Rogoźno i Gród w Pobiedziskach dołączają do Szlaku Piastowskiego

Zdjęcie aktualności Gmina Rogoźno i Gród w Pobiedziskach dołączają do Szlaku Piastowskiego fot. materiały prasowe

Od początku 2020 roku Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” ma dwóch nowych członków. Są to Gmina Rogoźno oraz Gród w Pobiedziskach. Swój akces do wstąpienia do organizacji zgłosiło również Stowarzyszenie Kasztelania Ostrowska. Trwają ponadto rozmowy z innymi kandydatami na członków stowarzyszenia.

Gmina Rogoźno zgłosiła chęć przystąpienia do Szlaku Piastowskiego już rok temu. Rada Programowo – Naukowa ds. Szlaku Piastowskiego, która wyznacza kierunki rozwoju szlaku, sprawuje nadzór nad jego tematycznością, a także przynależnością poszczególnych obiektów do szlaku, na swoim ostatnim posiedzeniu we wrześniu ub.r. dała zielone światło dla samorządu Gminy Rogoźno w sprawie przynależności do szlaku. Rada wskazała również pewne zalecenia do wdrożenia w najbliższym czasie, uznając, że Rogoźno ma jak najlepsze uwarunkowania do stworzenia na swoim terenie kompleksowej oferty turystycznej opartej na postaci Przemysła II.

Gród w Pobiedziskach jest z kolei pierwszym komercyjnym członkiem klastra. Gród również podczas ubiegłorocznego posiedzenia Rady Programowo – Naukowej potwierdził formalnie swoją obecność na szlaku poprzez poddanie się ponownemu audytowi po kilku latach od czasu wpisania na listę obiektów. Gród w międzyczasie systematycznie poszerzał swoją działalność, a także podjął współpracę w z sąsiadującym Skansenem Miniatur w sprawie wspólnej oferty turystycznej.

Warto przypomnieć, że w dniu 5 kwietnia b.r. minie pierwsza kadencja Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce. Klaster jest dość nietypową lokalną organizacją turystyczną z uwagi na rozległy obszar działania, obejmujący sporą część Województwa Wielkopolskiego. Warto przypomnieć, że ideą powołania klastra było skoordynowanie wszelkich działań dotyczących Szlaku Piastowskiego, stworzenie silnej oddolnej reprezentacji szlaku w partnerstwie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, podejmowanie wspólnych działań mających na celu wykreowanie popytu na ten jeden z najbardziej znanych kulturowo szlaków turystycznych w Polsce. Współpraca w ramach klastra jest przedsięwzięciem niezwykle trudnym, z uwagi na czasem odmienne postrzeganie tej współpracy przez różne jednostki samorządu terytorialnego, a także różny poziom wiedzy i świadomości obiektów czym jest szlak kulturowy.

Pierwsze cztery lata działalności klastra to czasy wzlotów, ale i upadków. Po ponad dwóch latach działalności zaistniała konieczność zmiany dyrektora biura klastra, który jednocześnie pełni jednoosobowo rolę koordynatora szlaku w Wielkopolsce. Zbiegło się to z decyzję władz miasta Gniezna o wystąpieniu ze stowarzyszenia. Została również zrewidowana część założeń, które klaster przyjął do realizacji w momencie powstania. Dużym wyzwaniem w dalszym ciągu jest sprzedaż komercyjna pakietów turystycznych na szlaku. Mimo wielu trudności, klaster może poszczycić się wieloma udanymi realizacjami. Od samego początku stowarzyszenie jest organizatorem corocznego święta szlaku pn. Weekend na Szlaku Piastowskim. Dotychczas odbyły się cztery edycje tego święta, a od 19 do 21 czerwca br. odbędzie się V edycja wydarzenia. Klaster od początku swojego istnienia co roku pozyskuje środki w ramach dotacji z samorządu województwa wielkopolskiego na realizację tego przedsięwzięcia.

Klaster kilkukrotnie był także realizatorem szkoleń o różnej tematyce, do udziału w których każdorazowo zaprasza swoich członków. Stowarzyszenie każdego roku wydaje kalendarz wydarzeń na Szlaku Piastowskim, zarówno w wersji drukowanej, jak i on-line. W roku 2018 klaster był wydawcą książki dla dzieci pn. Kultura Piastów dla dzieci – Życie mnichów i klasztorów. Organizacja prowadzi własną stronę internetową pod adresem www.szlakpiastowski.travel, na której zamieszczona jest oferta komercyjna szlaku, zarządza również treściami na stronie wizerunkowej szlaku pod adresem www.szlakpiastowski.pl. Klaster, wspólnie z koordynatorem części kujawsko-pomorskiej, prowadzi również profil szlaku w mediach społecznościowych – na Facebooku, Instagramie oraz You Tube. Na temat działalności biura klastra można z kolei dowiedzieć się z osobnego fanpage organizacji.

W roku 2019 stowarzyszenie było głównym organizatorem V międzyregionalnej konferencji Szlaku Piastowskiego w Poznaniu. Przedstawiciele klastra uczestniczą w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych, jak również w konferencjach i imprezach okolicznościowych, podczas których propagują Szlak Piastowski jako markowy produkt turystyczny w Wielkopolsce. Klaster jako organizacja ekspercka wspiera ponadto działania innych pomiotów i organizacji, które odnoszą się do Szlaku Piastowskiego. Po czterech latach działalności można śmiało powiedzieć, że solidne fundamenty organizacji eksperckiej, koordynującej wszelkie działania odnoszące się do Szlaku Piastowskiego zostały zbudowane. Kolejna kadencja winna skupić się na aktywniejszym podejmowaniu działań w zakresie działalności komercyjnej (klaster prowadzi działalność gospodarczą), promocji oferty pakietów turystycznych (klaster jest wpisany na listę organizatorów turystyki przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego), pozyskiwaniu kolejnych nowych członków w tym głównie komercyjnych, a także zdobywaniu kolejnych środków w ramach grantów konkursowych oraz poprzez pozyskania sponsora strategicznego.

(materiał prasowy)