Masz temat? Zadzwoń!!! 506 200 102

Ruszył nabór pomysłów na rewitalizację Wągrowca w ramach planowanych działań do 2034 roku

Zdjęcie aktualności Ruszył nabór pomysłów na rewitalizację Wągrowca w ramach planowanych działań do 2034 roku fot. WRFM

Władze Wągrowca zapraszają mieszkańców miasta do udziału we współtworzeniu Gminnego Programu Rewitalizacji. Jak zaznacza magistrat "Pobudzenie aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, poprawa jakości ich życia oraz ochrona środowiska naturalnego to tylko niektóre z celów, które mogą być osiągnięte dzięki prawidłowo zaplanowanym i dobrze zrealizowanym przedsięwzięciom rewitalizacyjnym". Zdaniem urzędników takie działania są konieczne do przywrócenia "życia" w tych obszarach Wągrowca, gdzie z różnych przyczyn ono uległo degradacji.

Burmistrz liczy na pomysły mieszkańców nie tylko tych miejsc, których działania będą dotyczyły. Rewitalizacja jest procesem wieloletnim, kompleksowym, zakładającym włączenie społeczne, partnerstwo i wielopoziomowe zarządzanie. Bez udziału mieszkańców będzie wydmuszką, więc ich udział jest w tym procesie ważny. Zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjne w Wągrowcu mają prowadzić także do przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego oraz zachowania dziedzictwa kulturowego.

Do 24 maja trwa nabór pomysłów na przedsięwzięcia, które zostaną zapisane w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Wągrowca do roku 2034. zgłoszeń należy dokonywać na specjalnym formularzu, który dostępny jest na stronie internetowej wągrowieckiego ratusza.

(Maciej Januchowski)