Masz temat? Zadzwoń!!! 506 200 102

To już ostatnie godziny by dopisać się do spisu wyborców

Zdjęcie aktualności To już ostatnie godziny by dopisać się do spisu wyborców fot. PE

Tylko do wtorku 21 maja można dopisać się do spisu wyborców. Chodzi o osoby, które chcą głosować poza miejscem, w którym wpisane są do rejestru wyborców. Tacy wyborcy mogą zgłosić się do urzędu gminy osobiście bądź wysłać wniosek elektronicznie.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców składa się w urzędzie gminy, w której zamierza się głosować. Należy podać dane personalne, adres zamieszkania, a także adres, pod którym czasowo przebywa się w dniu wyborów. Dołączenie do spisu wyborców powinno nastąpić niezwłocznie, jednak po sprawdzeniu danych.  

Dołączenie do spisu jest aktem jednorazowym; daje prawo głosowania tylko w tych konkretnych wyborach do PE, na terenie gminy, w której został złożony wniosek. Jeśli w przyszłych wyborach też będzie potrzeba głosowania poza miejscem zameldowania, trzeba ponowić całą procedurę.

Aby skorzystać z możliwości elektronicznego dopisania się do spisu wyborców, trzeba wejść na stronę login.gov.pl. Tutaj do wyboru są dwa sposoby logowania – albo za pomocą profilu zaufanego albo e-dowodu. Po zalogowaniu się należy wypełnić wniosek wraz z podaniem powodu, dla którego chcemy dopisać się do spisu wyborców. Po wypełnieniu wniosku nastąpi przekierowanie do usługi e-podpis na stronie pz.gov.pl, gdzie należy sprawdzić wniosek i podpisać go elektronicznie (za pomocą: profilu zaufanego, e-dowodu lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Otrzymamy wówczas potwierdzenie wysłania wniosku na swoją skrzynkę ePUAP i e-mail podany we wniosku. We wniosku można też zawrzeć prośbę o poinformowanie e-mailem o dopisaniu do spisu wyborców.

Wyborcy mieszkający za granicą na dopisanie się do spisu wyborców mają czas do 23 maja włącznie. Wniosek składa się u konsula – ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem. Można to też zrobić w formie elektronicznej za pomocą systemu rejestracji e-wybory.

W dniu wyborów dopisać do spisu wyborów może tylko obwodowa komisja wyborcza. Dotyczy to wyborców, którzy zostali pominięci w spisie i udokumentują, iż stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania (np. przedkładając umowę najmu lokalu mieszkalnego). Jednak w takim przypadku urząd gminy musi potwierdzić, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez takiego wyborcę prawa wybierania lub o wpisaniu go do spisu wyborców w innym obwodzie. Komisja obwodowa dopisze także wyborców, którzy zostali skreśleni ze spisu w danym obwodzie głosowania i umieszczeni w spisie utworzonym np. dla szpitala, domu pomocy społecznej czy zakładu karnego. W tego typu przypadkach należy komisji przedstawić dokument w postaci np. wypisu ze szpitala.

Osoby z polskim obywatelstwem, które stale przebywają za granicą, natomiast w dniu wyborów są w kraju, mogą wziąć udział w głosowaniu na podstawie ważnego polskiego paszportu oraz dokumentu poświadczającego, że staje mieszkają za granicą, np. karty stałego pobytu lub dowodu zatrudnienia.

woj/