Masz temat? Zadzwoń!!! 506 200 102

Nadawca

Program radiofoniczny Wasze Radio FM jest rozpowszechniany na podstawie koncesji nr 651/2016-R z dnia 16.06.2016 r. wydanej przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie.

Nadawcą programu Wasze Radio FM jest PI KWADRAT PIEKARSKI & PIETRZAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KRS: 0000529418

NIP: 5621805375

REGON: 360000107

Wspólnikami PI KWADRAT PIEKARSKI & PIETRZAK sp. z o.o. są następujące osoby fizyczne:

Dariusz Piekarski

Krzysztof Pietrzak

Zarząd PI KWADRAT PIEKARSKI & PIETRZAK sp. z o.o. tworzą następujące osoby fizyczne:

Dariusz Piekarski - prezes zarządu

Krzysztof Pietrzak - vice prezes zarządu

Witryna internetowa Nadawcy: www.waszeradiofm.pl

Wykaz beneficjentów rzeczywistych
spółki PI KWADRAT PIEKARSKI & PIETRZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (forma organizacyjna: 117 - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) w zakresie beneficjentów rzeczywistych podmiotu będącego nadawcą podmiotu radiofonicznego pn.: "Wasze Radio FM" ujawnionych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655 i 835):

a) Krzysztof Michał Pietrzak
kraj zamieszkania: Polska
obywatelstwo: polskie
bezpośrednie uprawnienia: wspólnik spółki z o.o.
wielkość udziału: 5000 PLN
rodzaj uprzywilejowania: brak
opis uprzywilejowania: nie dotyczy

b) Dariusz Marek Piekarski
kraj zamieszkania: Polska
obywatelstwo: polskie
bezpośrednie uprawnienia: wspólnik spółki z o.o.
wielkość udziału: 5000 PLN
rodzaj uprzywilejowania: brak
opis uprzywilejowania: nie dotyczy

 

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa, www.krrit.gov.pl, tel. 22 597 30 00).

Nadawca programu radiofonicznego Wasze Radio FM podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.